Cursus
Gegevens cursist
Algemeen

Indien er bijzonderheden/vragen zijn, graag hier vermelden.

Betalingsgegevens

De cursist kan alleen zelf betalingsplichtige zijn als hij/zij 18 jaar of ouder is en zelf het cursusgeld betaalt.

Privacy

Stichting Myouthic
Wijngaard 8, 6017 AG  Thorn
Tel. 0475-561946

Op werkdagen bereikbaar van 09.00-13.00u
Bezoek uitsluitend op afspraak

Stuur een bericht

Back to top