CultuurKeur Limburg

Myouthic behaalt kwaliteitskeurmerk CultuurKeur

Myouthic beschikt sinds kort over het felbegeerde kwaliteitskeurmerk CultuurKeur.

Het bijbehorende certificaat, dat een geldigheidsduur heeft van vier jaar, is met gepaste trots ontvangen. Het aantal organisaties in de provincie Limburg met een dergelijk kenmerk is immers op één hand te tellen.

Het keurmerk is in het leven geroepen door Cultuurconnectie, de landelijke brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk die de belangen van de aangesloten instellingen behartigt. Hobéon Certificering BV uit Den Haag heeft afgelopen voorjaar een uitgebreide audit uitgevoerd bij Myouthic. In totaal kwamen daarbij zeventien normeisen aan bod. Deze normeisen zijn afgeleid uit de vier hoofdthema’s te weten; Visie & Beleid - Primaire Processen - Producten, Diensten & Innovatie – Processen, Organisatie & Resultaten.

Uit gesprekken tijdens de audit heeft de auditor Hans Stoltenborg geconcludeerd dat Myouthic met veel ambitie en enthousiasme te werk gaat bij de implementatie van het lopende beleid en de uitbouw naar nieuwe activiteiten die worden ontwikkeld met deskundige mensen die toekomst- en ontwikkelingsgericht denken. Hij constateerde ook dat Myouthic met haar producten en diensten aantoonbaar en op een verantwoorde wijze invulling geeft aan de vraag van de klantgroepen.
Met name de interne overlegstructuur en uitwisseling en borging van opgedane informatie en ervaringen werd bijzonder gewaardeerd. Ook zoekt Myouthic waar mogelijk de samenwerking binnen en buiten de regio.

Het cerfiticaat CultuurKeur is voor Myouthic een mooi resultaat van een opbouw sinds de oprichting in 2013 en geeft weer een enorme motivatie om door te gaan op de uitgezette koers, aldus Yvonne van de Pol, directeur van Stichting Myouthic.

Stichting Myouthic
Wijngaard 8, 6017 AG  Thorn
Tel. 0475-561946

Op werkdagen bereikbaar van 09.00-13.00u
Bezoek uitsluitend op afspraak

Stuur een bericht

Back to top